Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka

16.09.2019 13:14

 

Kontakt

Obec Makov Makov 25
679 72 Kunštát
603 179 275 ou.makov@tiscali.cz