Samospráva obce

Samospráva obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V čele obce je pětičlenné zastupitelstvo obce.

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Radka Nováková starostka 603 179 275
Markéta Kubáčová místostarostka  
Martin Bednář člen zastupitelstva  
Jana Krejčí členka zastupitelstva  
Mojmír Bednář člen zastupitelstva  

 

 

Kontakt

Obec Makov Makov 25
679 72 Kunštát
603 179 275 ou.makov@tiscali.cz