Obecně závazná vyhláška č.1/2010

 

Kontakt

Obec Makov Makov 25
679 72 Kunštát
603 179 275 ou.makov@tiscali.cz